Negen van de tien bestuurders uit de financiële dienstverleningssector zegt dat blockchain binnen tien jaar een vast onderdeel is van hun strategie en bedrijfsvoering.

Volgens onderzoek van Synechron onder 200 (IT-)leidinggevenden uit de financiële dienstverleningssector in de Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk en Europa is twee derde van de financiële dienstverleners actief betrokken bij blockchain initiatieven. Zo’n 13 procent van hen geeft daarbij aan een blockchainteam te hebben opgezet of te zullen opzetten, en bijna een vijfde heeft tenminste één mogelijke toepassing voor de technologie geïdentificeerd. Nog een cijfer: 15 procent stelt zelf of samen met een partner een pilotapplicatie te hebben gebouwd op basis van blockchain technologie, en bijna een kwart neemt deel in een blockchain werkgroep.

Lees hier meer.