Gebruikersgegevens nog lang niet altijd veilig bij sportscholen

0

Uit onderzoek van Telefoonboek.nl blijkt dat 1.418 van de 1.973 websites van sportscholen in Nederland niet voldoende beveiligd is. Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is men verplicht om de gegevens van gebruikers op websites te beveiligen. Dit gebeurt door middel van een zogenaamd SSL-certificaat op websites. Telefoonboek.nl heeft onderzoek gedaan naar de SSL certificaten bij 1.973 websites van sportscholen in Nederland. Hierbij is gekeken of de startpagina van een website een SSL-certificaat heeft. Daarnaast is ook gekeken naar de gebruiksvriendelijkheid van de websites aan de hand van de schaalbaarheid bij mobiel gebruik.

Ruimte voor verbetering
Slechts 28% van de sportscholen blijkt de beveiliging van de website op orde te hebben. “Er bestaat zeker nog veel ruimte voor verbetering in deze branche,” zegt Dirk Lentjes, manager van Places Websites. “Op de websites van sportscholen kunnen namelijk belangrijke gegevens van klanten staan, bijvoorbeeld betaalgegevens. Door het ontbreken van een SSL-certificaat kunnen hackers of derden gemakkelijker toegang krijgen tot deze gegevens.” Daarnaast krijgen websitebezoekers ook een waarschuwing in het geval van een ontbrekend SSL-certificaat. Daardoor kunnen websitebezoekers sneller afhaken.

Wat is een SSL beveiliging?
De afkorting SSL staat voor Secure Sockets Layer. Met zo’n verbinding wordt de veiligheid van de gebruiker op twee verschillende manieren gegarandeerd. Ten eerste waarborgt het SSL-certificaat dat de gebruiker verbonden is met de officiële server. Hiermee worden gekopieerde websites tegengegaan, die hackers gebruiken om persoons- of inloggegevens van gebruikers te verzamelen. Ten tweede wordt de verbinding tussen gebruiker en server gecodeerd. Dit betekent dat eventueel onderschepte gegevens volstrekt nutteloos zijn voor derden, aangezien deze versleuteld zijn.

Onvriendelijk voor mobiele gebruikers
Daarnaast blijkt uit het onderzoek van Telefoonboek.nl dat de websites van veel sportscholen niet alleen onveilig zijn, maar ook vaak niet vriendelijk voor mobiele gebruikers. Ze zijn namelijk niet geoptimaliseerd voor het gebruik op smart devices, zoals mobiele telefoons of tablets. Dit is bij 74% van de websites van sportscholen het geval. Deze websites passen zich niet automatisch aan op het formaat waarop zij getoond worden, waardoor de gebruikers belangrijke informatie kunnen missen.