Overheid kan nu ieder document authenticeren via blockchain

0

Voor iedere overheidsinstelling is het nu mogelijk documenten automatisch digitaal duurzaam te ewaarmerken en valideren middels de blockchaintechnologie. Tijdens de Dag van de Digitale Duurzaamheid, waar ruim 200 overheidsorganisaties aanwezig waren, heeft eSpecialisten haar nieuwe initiatief eWaarmerk© geïntroduceerd. De gebruiker en ontvanger kunnen daarmee te allen tijde vaststellen dat de digitale informatie authentiek, integer en betrouwbaar is en dat vorm, inhoud en structuur gelijk zijn aan het origineel.

Met eWaarmerk© wordt de mogelijkheid geboden om een digitaal document te voorzien van een digitale vingerafdruk. Dit digitale eWaarmerk© wordt opgeslagen op basis van blockchaintechnologie en kan in geen geval gewijzigd of gemanipuleerd worden. De ontvanger kan te allen tijde controleren of vorm, inhoud en structuur van het ontvangen digitale document hetzelfde als het origineel is. Ook dit loopt via Blockchaintechnologie. eSpecialisten heeft deze nieuwe service samen met haar technologiepartner Sphereon ontwikkeld

Vertrouwen
Steeds meer correspondentie vanuit de overheid verloopt digitaal. Deze digitale informatie is vluchtig en kan eenvoudig gewijzigd worden, zonder dat dit duidelijk is voor de ontvanger. In dat geval is de informatie niet langer authentiek, integer en betrouwbaar. De gevolgen kunnen verstrekkend zijn wanneer beslissingen genomen worden op basis van gemanipuleerde documenten. “Blockchaintechnologie is voor zender en ontvanger te vertrouwen. Tegelijk is het ook de snelste en simpelste manier om een document te ewaarmerken en te verifiëren”, meldt Edwin Boender van eSpecialisten.

De voordelen

  1. De authenticiteit van de informatie en documentatie is 100% gegarandeerd.
  2. Ook bij verspreiding van digitale informatie blijft het ewaarmerk intact.
  3. De informatie en documentatie kan in de eigen (overheids-)omgeving bewaard blijven. Alleen het ewaarmerk wordt opgeslagen in de blockchainomgeving.
  4. De opgeslagen ewaarmerken in de blockchainomgeving worden niet vernietigd, maar blijven altijd intact.
  5. eWaarmerk© werkt niet alleen op individuele documenten maar ook op dossier- en zaakniveau, waardoor ook de volledigheid en samenhang van een dossier gecontroleerd kan worden.
  6. Ook besluiten die worden genomen in bijvoorbeeld een zaaksysteem kunnen van een ewaarmerk worden voorzien, waardoor ook het proces van het tot stand komen van het document zijn geborgd.

Van de nieuwe dienstverlening van eSpecialisten kan nu al gebruik worden gemaakt. Meerdere overheidsinstellingen hebben al een eerste start gemaakt met de ontwikkeling van eWaarmerk©.