Europees normontwerp voor drones ‘Product requirements and verification’ ter commentaar

0

Op 8 juni is het normontwerp prEN 4709-001 ‘Aerospace series – Unmanned Aircraft Systems – Part 001: Product requirements and verification’ gepubliceerd ter commentaar. Deze norm geeft invulling aan de algemene eisen en verificatiemethoden voor drones in de open categorie.

De experts in de normcommissie gaan de komende twaalf weken aan de slag met het normontwerp. Zij dienen waar van toepassing commentaar in op het concept, en verschaffen op basis daarvan een NEN stemadvies.

Normen uit serie EN 4709
De norm prEN 4709-001 is het vierde Europese normontwerp voor drones dat ter commentaar wordt gepubliceerd. Uit dezelfde serie passeerden al eerder prEN 4709-002 (Direct Remote Indentification), prEN 4709-003 (Geo-awareness requirements) en prEN 4709-004 (Lighting requirements). Gezamenlijk zullen ze de basis gaan vormen voor de CE-markering voor drones.

Normen in ontwikkeling
Naast bovengenoemde normen zijn er in Europa normen in ontwikkeling op het gebied van onder andere geo-caging, Flight Termination System requirements, en technische specificaties en verificatiemethoden voor klasse C5 en C6 drones. Tegelijkertijd worden bij ISO mondiale normen ontwikkeld op het gebied van UTM, testmethoden en operationele procedures. Bekijk hier alle onderwerpen van de normen die bij ISO in ontwikkeling zijn op het gebied van drones.