Gerechtshof: Internet tussenpersoon moet klanten kunnen identificeren

0

Het Gerechtshof te Den Bosch oordeelde onlangs dat internet tussenpersoon Newsconnection dusdanige maatregelen moet nemen dat zij haar klanten kan identificeren en die gegevens moet verstrekken op verzoek van auteursrechtbeschermer BREIN.

De tussenpersoon dient maatregelen te nemen, gericht op daadwerkelijke verificatie van haar klanten. Anonieme registratie om inbreuk te kunnen maken of te faciliteren, verdient geen recht op bescherming. Welke maatregelen de tussenpersoon precies neemt, mag zij zelf bepalen, de vorm waarin dat gebeurt kan niet worden voorgeschreven. Aldus het Hof in onder meer overweging 2.14.14 en 2.15.5.

Uitgangspunt is dat de tussenpersoon de gevraagde gegevens aan BREIN dient te verstrekken. Wanneer een tussenpersoon een bedrijfsmodel kiest waarbij zij de relevante gegevens niet in eigen hand heeft, dan dient zij ervoor te zorgen dat zij op eenvoudige wijze over die gegevens kan beschikken. Als de tussenpersoon diensten inhuurt bij een derde (bijvoorbeeld een bedrijf voor de huur van serverruimte), dient zij contractueel af te spreken dat die derde meewerkt aan een verzoek tot afgifte van gegevens ter identificatie van inbreukmakers. Als die derde niet wil meewerken dan dient de tussenpersoon een andere partij te zoeken. Aldus het Hof in onder meer overweging 2.12, 2.12.3 en 2.14.3.

Deze erkenning van de verplichting van tussenpersonen hun klant te kunnen identificeren, is belangrijk voor de bestrijding van piraterij op het internet.

Lees de hele uitspraak hier.