Kiwa reikt eerste AVG-certificaat uit aan Dotweb

0

Eind mei 2018 wordt de nieuwe Europese privacywetgeving van kracht. In Nederland aangeduid als zijnde ‘de Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG). Kiwa heeft, als eerste in Nederland, AVG-certificering ontwikkeld waarmee bedrijven en instellingen kunnen aantonen dat zij werken conform de wettelijke eisen. Dotweb, leverancier van verzuimsoftware, is het eerste Kiwa gecertificeerde bedrijf voor AVG. Met het feit dat Dotweb de AVG audit succesvol heeft doorlopen is een belangrijke mijlpaal bereikt.

De AVG moet de privacy van Europese burgers (beter) beschermen. De wet regelt de rechten van betrokkenen van wie bedrijven en instanties persoonlijke informatie vastleggen en bewerken. De invloed van de wet reikt ver. Zo moeten betrokken partijen bij elke uitwisseling van persoonlijke informatie een overeenkomst sluiten.

AVG-certificering
Het AVG-certificaat van Kiwa maakt zichtbaar dat een bedrijf of instelling zich houdt aan de hierop van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Dit is ook een van de eisen die vanuit de AVG wordt gesteld. André Nederlof, namens Kiwa verantwoordelijk voor de certificering: “Een certificaat is het bewijs dat wij als onafhankelijke partij een gerechtvaardigd vertrouwen uitspreken. Om voor het AVG-certificaat in aanmerking te komen, moet een bedrijf of instantie aantoonbaar voldoen aan de eisen in het certificatieschema dat we hebben opgesteld aan de hand van de eisen in de AVG. Daarvoor voeren wij audits uit.”

Eerste bedrijf in Nederland
Dotweb is het eerste bedrijf in Nederland dat beschikt over het AVG-certificaat. Het bedrijf levert software die bedrijven helpt het proces bij verzuim van een werkgever efficiënt te doorlopen. Nederlof: “We hebben tijdens de audit bij Dotweb geconstateerd dat het bedrijf, inclusief haar producten en dienstverlening, aan alle eisen uit het certificatieschema voldoet.”

Privacy gewaarborgd
Dotweb-directeur Marcel Kok: “We zijn er trots op dat we wereldwijd het eerste bedrijf zijn met AVG-certificering van Kiwa. Deze certificering is een waardevolle aanvulling op onze ISO 27001 Keurmerk. Dotweb levert software-oplossingen waarin privacygevoelige gegevens zoals belonings- en medische informatie van medewerkers wordt verwerkt. Privacy staat daarom bij ons op nummer één. Onze software is zo gebouwd en ingericht dat ongeautoriseerde personen nooit gegevens kunnen inzien die niet voor hen zijn bedoeld. Onze nieuwste applicatie, Dotweb Cloud, is vanaf het ontwerp tot aan realisatie opgezet volgens de AVG richtlijnen; dit is natuurlijk hét voorbeeld van privacy by design.

Met het certificaat tonen we op een objectieve manier aan dat we voldoen aan de eisen in de AVG.”